Referencje: Armatowski, Benasiewicz, Iwańska-Truś, Ludek, Radcowska Spółka Partnerska

ABITLFirma Junique prowadzi szkolenia językowe w naszej firmie od 2006 roku. (…) Przygotowanie metodyczne, doświadczenie oraz sama osobowość lektorów Native Speaker sprawiają, że szkolenia owocują szybkim postępem językowym uczestników (…) z przyjemnością rekomendujemy firmę Junique jako w pełni wywiązującą się z przyjmowanych zobowiązań profesjonalnego nauczania języków obcych.

 

Referencje

Lista referencji

Armatowski, Benasiewicz, Iwańska-Truś, Ludek, Radcowska Spółka Partnerska