Referencje: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

IGIHPANInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt zaświadcza, że (…) jest klientem firmy Junique powierzając korekty oraz tłumaczenia artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w specjalistycznych wydawnictwach naukowych. Powierzone prace obejmują prace głównie z dziedziny biologii, genetyki oraz pokrewne. Zamówione prace są zawsze wykonane terminowo oraz z zachowaniem zasad należytej starannosci.

 

Referencje

Lista referencji

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk